תאור התכנית המתחם שיעודו העיקרי "אזור משרדים ותעשיה נקיה" נמצא בצד המזרחי שלאורך מסילת הברזל.נושק לשכונת מגורים. הטיפול במתחם אמור להוסיף כ- 900 יח"ד ולחזק את הקשר עם השכונה. התכנית מפקיעה שטחים עבור מבני ציבור,מוסיפה זכויות כדי לאפשר עירוב שימושים ומסדירה את הבינוי. מתכננים: טיטו –באומן אדריכלים
הדמיה של המתחם
הדמיה של המתחם
חלק צפוני
חלק צפוני
חלק דרומי
חלק דרומי

אני מאשר/ת קבלת חומר פרסומי